Proiecte

Patrimoniul cultural

Patrimoniul cultural -
o şansă pentru prezent şi viitor

29 ianuarie 2016 - Hotel Ibis, Constanţa

Tema principala a conferinţei o reprezintă evauarea stării actuale a patrimoniului cultural dobrogean şi identificarea posibilităţilor de punere in valoare a acestuia, ca oportunitate de dezvoltare în viitor a comunităţii locale. De asemenea, conferinţa vizează identificarea obiectivelor din patrimoniul cultural constănţean, care necesită intervenţii de restaurare / conservare, şi stabilirea unor direcţii convergente de acţiune între autorităţi, organizaţiile non-profit şi societatea civilă, pentru soluţionarea problemelor identificate.

Invitaţi de onoare: Academician Răzvan Theodorescu, Dr. Ioan Opriş (Muzeul de Istorie Naţională a României, Dr. Doina Păuleanu (director Muzeul de Artă Constanţa) şi Dr. Gabriel Custurea (director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa).

Program Conferinţă:

14:00 Deschiderea conferinţei
14:00 - 16:00 Prezentarea lucrărilor (prima parte)
16:00 - 16:30 Pauză de cafea
16:30 - 18:00 Dezbatere publică (partea a II-a)
18:00 - 18:30 Concluzii
18:45 Recepţie (Sala Ballroom Prestige)

 

Eveniment sprijinit de Tipografia Muntenia şi Ordinul Arhitecţilor din România - Filiala Dobrogea


Item Name

Parcul Arheologic

Zona peninsulară

Fiind o organizaţie non-guvernamentală nou înfiinţată, Fundaţia Pontul Euxin a iniţiat o strânsă colaborare cu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, instituţie prestigioasă cu o vechime de peste 100 de ani, sub administrarea căreia se află monumentele şi siturile arheologice din judeţul Constanţa.

Având la bază un parteneriat încheiat pe o perioadă de zece ani, cele două organizaţii au demarat un prim proiect cultural, care vizează conservarea primară şi punerea în valoare a Parcului Arheologic din zona peninsulară (situat între străzile Arhiepiscopiei şi strada Termele Romane).

Propunerile au în vedere realizarea unei igienizări şi conservări primare a spaţiului, crearea unei reţele de iluminat, precum şi realizarea de panouri informative bilingve.